YKS Eşit Ağırlık Puan Hesaplama 2023 – AYT Eşit Ağırlık

Paylaşmak için :)

YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) eşit ağırlık yerleştirme puanı, ham puan ve net hesaplamak için AYT (Alan Yeterlilik Testi) puan hesaplama 2022 modülümüzü kullanabilirsiniz.

Not: Puan hesaplamaları, sabit katsayılara göre yapılmış olup standart sapma dahil edilmemiştir. Bu modül yaklaşık bir puan hesabı vermesi amacıyla hazırlanmıştır, tüm değişkenler için 2022 YKS Kılavuzu‘nu dikkate alabilirsiniz.

AYT eşit ağırlık puanı nasıl hesaplanır?

ÖSYM tarafından yayınlanan 2022 YKS kılavuzuna göre YKS eşit ağırlık puanları hesaplanırken TYT’nin ağırlığı %40 olarak alınırken AYT’nin ağırlığı ise %60’tır. AYT’de ise derslerin ağırlıkları ise şöyle: Matematik %30, Türk Dili ve Edebiyatı %18, Tarih-1 %7 ve Coğrafya-1 %5 olarak hesaplanır.

Diploma puanı dışında ulaşılabilecek maksimum puan 500’dür. 100 puan ÖSYM tarafından her adaya verilmektedir. Geriye kalan 400 puanın 160’ı TYT’den 240’ı ise AYT’den gelmektedir.

Derslerde yapılan 1 netin AYT puanına katkıları şu şekilde:

Matematik : 3.00

Türk Dili ve Edebiyatı : 3.00

Tarih-1 : 2.80

Coğrafya-1 : 3.33

Diploma puanı olarak ifade edilen OBP’nin YKS eşit ağırlık puanına katkısı ne kadar olmaktadır?

Her aday için 500 üzerinden hesaplanan OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak puanlara eklenecek ve yerleştirme puanlarında kullanılacaktır. OBP’den alınabilecek en yüksek puan 60 olurken en düşük ise 30 olacaktır.

KaynakÖSYM 2022 YKS kılavuzu


Paylaşmak için :)