Paylaşmak için :)

TYT yerleştirme puanı, ham puan ve net hesaplamak için modülümüzü kullanabilirsiniz:

Not: Puan hesaplamaları, sabit katsayılara göre yapılmış olup standart sapma dahil edilmemiştir. Yaklaşık bir puan hesabı vermesi amacıyla hazırlanmıştır, tüm değişkenler için 2022 YKS Kılavuzu‘nu dikkate alabilirsiniz.

TYT puanı nasıl hesaplanır?

ÖSYM tarafından yayınlanan 2022 YKS kılavuzuna göre TYT puanları hesaplanırken derslerin ağırlığı şu şekilde: Türkçe %33, Matematik %33, Sosyal Bilimler %17 ve Fen Bilimleri %17.

Diploma puanı dışında ulaşılabilecek maksimum puan 500’dür. 100 puan ÖSYM tarafından her adaya verilmektedir. Geriye kalan 400 puan 4 dersten gelmektedir. 1 Türkçe ve 1 temel matematik netinin TYT puanına katkısı 3.3 olurken 1 sosyal bilimler ve 1 fen bilimleri netinin TYT puanına katkısı 3.4 olmaktadır.

Diploma puanı olarak ifade edilen OBP nasıl hesaplanmaktadır ve TYT’ye katkısı nasıl olmaktadır?

ÖSYM kılavuzunda ifade edildiği üzere : ‘Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülecektir. Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır.'(2021 YKS Kılavuzu,sayfa :32)

Her aday için 500 üzerinden hesaplanan OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak puanlara eklenecek ve yerleştirme puanlarında kullanılacaktır. OBP’den alınabilecek en yüksek puan 60 olurken en düşük ise 30 olacaktır.

Kaynak : 2022 ÖSYM YKS Kılavuzu


Paylaşmak için :)