YKS Sayısal Puan Hesaplama 2023 – AYT Sayısal

Paylaşmak için :)

YKS sayısal yerleştirme puanı, ham puan ve net hesaplamak için AYT puan hesaplama 2023 modülümüzü kullanabilirsiniz.

Not : Puan hesaplamaları, sabit katsayılara göre yapılmış olup standart sapma dahil edilmemiştir. Yaklaşık bir puan hesabı vermesi amacıyla hazırlanmıştır, tüm değişkenler için 2021 YKS Kılavuzu‘nu dikkate alabilirsiniz.

AYT sayısal puanı nasıl hesaplanır?

ÖSYM tarafından yayınlanan 2022 YKS kılavuzuna göre YKS sayısal puanları hesaplanırken TYT’nin ağırlığı %40 olarak alınırken AYT’nin ağırlığı ise %60’tır. AYT’de ise derslerin ağırlıkları şu şekildedir : Matematik %30, Fizik %10, Kimya %10 ve Biyoloji %10’dur.

Diploma puanı dışında ulaşılabilecek maksimum puan 500’dür. 100 puan ÖSYM tarafından her adaya verilmektedir. Geriye kalan 400 puan’ın 160’ı TYT’den 240’ı ise AYT’den gelmektedir.

Derslerde yapılan 1 netin AYT puanına katkıları:

Matematik : 3.00

Fizik : 2.86

Kimya : 3.1

Biyoloji : 3.1

Diploma puanı olarak ifade edilen OBP’nin YKS sayısal puanına katkısı ne kadar olmaktadır?

Her aday için 500 üzerinden hesaplanan OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak puanlara eklenecek ve yerleştirme puanlarında kullanılacaktır. OBP’den alınabilecek en yüksek puan 60 olurken en düşük ise 30 olacaktır.

Kaynak 2021 ÖSYM YKS Kılavuzu


Paylaşmak için :)