YKS Sözel Puan Hesaplama 2023 – AYT Sözel

Paylaşmak için :)

YKS sözel yerleştirme puanı, ham puan ve net hesaplamak için AYT puan hesaplama 2023 modülümüzü kullanabilirsiniz.

Not : Puan hesaplamaları, sabit katsayılara göre yapılmış olup standart sapma dahil edilmemiştir. Yaklaşık bir puan hesabı vermesi amacıyla hazırlanmıştır, tüm değişkenler için 2021 YKS Kılavuzu‘nu dikkate alabilirsiniz.

AYT sözel puanı nasıl hesaplanır?

ÖSYM tarafından yayınlanan 2021 YKS kılavuzuna göre YKS sözel puanları hesaplanırken TYT’nin ağırlığı %40 olarak alınırken AYT’nin ağırlığı ise %60’tır. AYT’de ise derslerin ağırlıkları şu şekildedir : Türk Dili ve Edebiyatı %18, Tarih-1 %7, Coğrafya-1 %5, Tarih-2 %8, Coğrafya-2 %8, Felsefe Grubu %9 ve Din Kültürü %5.

Diploma puanı dışında ulaşılabilecek maksimum puan 500’dür. 100 puan ÖSYM tarafından her adaya verilmektedir. Geriye kalan 400 puanın 160’ı TYT’den 240’ı ise AYT’den gelmektedir.

Derslerde yapılan 1 netin AYT puanına katkıları:

Türk Dili ve Edebiyatı : 3.00

Tarih-1 : 2.80

Coğrafya-1 : 3.33

Tarih-2 : 2.91

Coğrafya-2 : 2.91

Felsefe Grubu : 3.00

Din Kültürü : 3.33

Diploma puanı olarak ifade edilen OBP’nin YKS sözel puanına katkısı ne kadar olmaktadır?

Her aday için 500 üzerinden hesaplanan OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak puanlara eklenecek ve yerleştirme puanlarında kullanılacaktır. OBP’den alınabilecek en yüksek puan 60 olurken en düşük ise 30 olacaktır.

Kaynak : 2021 ÖSYM YKS Kılavuzu


Paylaşmak için :)